icon1

Det handler om tillid – kort og godt

Det er vigtigt at vælge den rigtige advokat. I alle tilfælde handler det hel basalt om to ting: det faglige og det menneskelige.

For selv om din advokat naturligvis skal have den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig bedst muligt med dine problemer, er det helt afgørende for samarbejdet, at også kemien er i orden, og at du har 100 % tillid til din advokat. Dette er ikke mindst særdeles vigtigt, når du befinder dig i en følelsesladet sag.

Vi betragter først og fremmest os selv som problemløsere for vores klienter - dem der guider dig sikkert gennem lovjunglen og frem til den bedst mulige løsning. Ikke sjældent oplever vores klienter, at vi kan svare på spørgsmål, som man ikke umiddelbart ville forvente, at en advokat kunne løse. Vi hjælper dig også gerne med at finde frem til en anden faglig rådgiver, hvis det er nødvendigt.

Det kalder vi “jura med hjertet”.

Velkommen til Advokatfirmaet HELBING A/S.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING