icon1

Lejeret

Den danske lejelovgivning er særdeles kompliceret, og derfor er der både muligheder og fælder, som det kræver stor erfaring og indsigt at kende til bunds.

Hos Helbing kan du få kompetent rådgivning, hvis du skal indgå en lejeaftale – eller skal ud af en. Er du endt i en tvist i en lejsag, er vi klar til at bistå dig - også hvis der er tale om en eventuel sag ved Huslejenævnet eller fogedretten eller retssagsbehandling ved boligretten, Landsretten eller Højesteret.

Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende områder:
• Forhandling og udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter
• Gennemgang af allerede oprettede lejekontrakter
• Fastsættelse og regulering af leje
• Opsigelse/ophævelse af lejemålet
• Indflytnings- og fraflytningssyn af lejemålet
• Fraflytningsrapporter og fraflytningsopgørelser
• Forbrugsregnskaber
• Afståelse og fremleje
• Huslejeinkasso
• Due diligence og tilbudspligt ved overdragelse af udlejningsejendomme

Start med at ringe til os og aftal et møde hvor du præsenterer os for fakta og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi kan få en snak om
mulighederne i et samarbejde. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

At vælge advokat er i virkeligheden ikke så forskelligt fra at vælge bank, revisor eller reklamebureau. I alle tilfælde handler det helt basalt om tre ting: Det faglige, det økonomiske og det menneskelige.

For selv om advokaten naturligvis skal have den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig bedst muligt med din virksomheds
juridiske opgaver, er det også vigtigt for samarbejdet, at kemien er i orden. At du har 100% tillid til advokaten og de dispositioner
han eller hun foreslår.

Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.
Kort sagt: du ved altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og øre.