icon1

Entrepriseret

Vi rådgiver bygherrer, entreprenører og rådgivere om alle juridiske forhold ved byggeentrepriser.

For at undgå konflikter om et byggeri er det vigtigt, at der foreligger en entreprisekontrakt, som klart og tydeligt angiver de væsentlige vilkår ved entreprisen, herunder levering, betaling, dagbøder, kvalitet, krav til udførelse og materialevalg.

Vi bistår med udarbejdelse af entreprisekontrakt i forhold til såvel underentreprenører, bygherre, arkitekter og ingeniører. Såfremt der foreligger et aftaleudkast, foretager vi grundig gennemgang og forhandling, inden der skrives under. 

Vi yder bistand i hele processen i forhold til bl.a. følgende:
• Ingåelse og fortolkning af entreprisekontrakter
• AB92, ABT93, ABR89, AB-Forbruger
• Nyopførelser, ombygninger og renoveringer
• Udstykninger
• Garantistillelse
• Ændringer i aftalegrundlaget
• Spørgsmål i forbindelse med forsikring, tilsyn, aflevering, forsinkelse og mangler
• Isoleret bevisoptagelse, herunder syn og skøn, ved mangelsspørgsmål
• Mediation
• Tvistbehandling ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, anden voldgift eller domstolene

Vi råder over stor erfaring indenfor entrepriseret.

Start med at aftale et møde hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud. Telefonnummeret er 66 125 112.