icon1

Inkasso- og fogedret

Helbing bistår med inddrivelse af økonomiske krav baseret på forfaldne fakturaer, pantebreve og andre betalingsaftaler samt yder bistand ved fogedsager.

Da vi er advokater, kan vi føre sagen lige fra start til fuld og endelig løsning, også selv om denne løsning måtte indbefatte en retssag. 

Vi yder bistand inden for bl.a. følgende:
• Undersøgelse af debitorernes betalingsevne
• Udarbejdelse af inkassoskrivelser og betalingspåkrav
• Foretagelse af udlæg
• Retssager til brug for grundlag for senere tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten
• Arrest
• Umiddelbare fogedforretninger, herunder ind- og udsættelsesforretninger
• Nedlæggelse af fogedforbud
• Møde i fogedretten
• Møde på tvangsaktioner

Ring og aftal et møde. Telefonnummeret er 66 125 112.