icon7

Bianca Smidstrup (L)Mobil:  41 57 26 07
E-mail: bs@helbing.dk

Jeg hedder Bianca Smidstrup og er født i 1975.

2018               Mediatoruddannelsen.
2014- 2016    Advokatuddannelsen
2007-2010     Grunduddannelse dommerfuldmægtig
2002                Juridisk kandidat fra Århus Universitet

2017-               Partner, Advokatfirmaet Helbing A/S
2016-2017      Advokat, Advokatfirmaet Helbing A/S
2015-2016      Dommerfuldmægtig, Retten i Svendborg
2014                Projektleder, Retten i Grønland
2007-2015      Dommerfuldmægtig, Retten i Odense
2004-2007      Sagsbehandler/forhandler, BUPL, Odense
2002-2004      Juridisk rådgiver, Århus Retshjælp
                         (under Justitsministeriet)

 

FAGOMRÅDER:

Retssagsbehandling

Jeg har stor erfaring med retssagsbehandlingen, da jeg har behandlet retssager både som advokat og iført dommerkappen som dommerfuldmægtig ved domstolene.

Familie- og arveret

Jeg rådgiver om forældremyndighed, bopæl, samvær, bodelinger, ugifte samlevendes retsforhold, tvangsfjernelse af børn, testamenter og ægtepagter.

Tvangsfjernelse

Jeg sørger for at du får den alle bedste støtte og rådgivning i en meget svær situation. Både du og dit barn, der er fyldt 12 år, har i en tvangsfjernelsessag ret til gratis advokathjælp. Dette gælder både møde i Børn-og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i retten.

Dødsbobehandling

Jeg rådgiver og yder bistand med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, udfærdigelse af boopgørelser m.v. Under min ansættelse ved domstolene har jeg blandt andet arbejdet som dommerfuldmægtig i skifteretten.

Køb og salg af fast ejendom

Jeg rådgiver om køb og salg af parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger. Du kan desuden få hjælp til at gennemgå dokumenter som købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv., ligesom jeg kan hjælpe med at udfærdige skøde, pantebreve, lejekontrakter, samejekontrakter og lignende dokumenter.

Arbejds- og ansættelsesret

Jeg rådgiver om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder funktionær- og tjenestemandsforhold, bortvisning, usaglig opsigelse, ligebehandlingssager og virksomhedsoverdragelser. Min erfaring med området er særdeles nuanceret, da jeg har arbejdet med ansættelsesret i en faglig organisation, dømt i ansættelsesretlige sager som dommerfuldmægtig ved domstolene og nu arbejder med ansættelsesret som advokat.

Fogedret

Jeg har stor erfaring med fogedret både som advokat og som dommerfuldmægtig. I en periode har jeg været faglige leder i fogedretten i Odense.

Strafferet

Jeg arbejder som forsvarer i straffesager. Som bistandsadvokat hjælper jeg børn og voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug og vold. Jeg har et indgående kendskab til systemet, da jeg har arbejdet med strafferet både iført dommerkappen og som forsvarer, samt som bistandsadvokat.

 

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING