icon7

Emmie Vollerup Mylius (L)Advokat, associeret partner

 

Kontaktoplysninger:

FAGOMRÅDER:

Arbejdsområder:

 • Forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Bodeling
 • Ægtepagt og testamente
 • Tvangsfjernelser
 • Fast ejendom, herunder lejeret
 • Ansættelsesret
 • Personskadeerstatning
 • Strafferet
 • Erhvervsret
 • Retssager

 

Uddannelse og møderet:

 • Cand. jur. 2013
 • Advokatbestalling 2016
 • Møderet for landsret og Sø- og Handelsretten 2018

 

Medlemskaber:

 • Danske Boligadvokater - certificeret BOLIGadvokat
 • Odense Advokatforening
 • Advokatsamfundet

 

Andre poster:

 • Optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater, der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet

 

Frivillige hverv:

 • Retshjælpen ved Mødrehjælpen, Odense

 

Undervisning:

 • Har siden 2015 været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor i faget Civilproces og anden konfliktløsning
 • I 2017 været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor i faget Rekonstruktions- og insolvensprocesret

 

Publikationer:

 • “Gensidigt bebyrdende aftaler ved rekonstruktion”, Forlaget Boggruppen, 2013
icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING