icon7

Sten Møller (H)Mobil:  21 42 05 15
E-mail: sm@helbing.dk

Jeg hedder Sten Møller og er født i 1962.
Jeg er uddannet Cand.jur. fra Århus Universitet i 1988, hvorefter jeg aftjente min værnepligt under auditørordningen.
I 1992 fik jeg advokatbeskikkelse, og i 1995 fik jeg og møderet for Landsret. I 1997 fik jeg valuareksamen, og i 1999 blev jeg partner i Advokatfirmaet Helbing A/S. I 2000 fik jeg møderet for Højesteret.
Jeg er tillige certificeret BOLIGadvokat.
I 2014 blev jeg af justitsministeriet antaget som beneficeret advokat, så jeg kan fungere som offentlig forsvarer og udføre sager for parter, der har fri proces.

 

FAGOMRÅDER:

Boligrådgivning og handel med faste ejendom

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger og erhvervsejendomme. Du kan desuden få hjælp til at gennemgå diverse dokumenter, herunder købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energi-attest mv. Jeg hjælper også med at udfærdige dokumenter, herunder skøde, pantebrev, lejekontrakt og samejekontrakt mv.

Selskabsret

Jeg rådgiver og bistår i forbindelse med oprettelse, omdannelse og likvidation af selskaber samt oprettelse af holdingselskaber, skattefrie virksomhedsomdannelser og udarbejdelse af aktionæroverenskomster mv.

Insolvensret

Du kan få bistand og rådgivning i forbindelse med inkassobehandling, fogedsagsbehandling, rekonstruktion og konkurser.

Familie- separations- og skilsmisseret

Som familieadvokat rådgiver jeg bl.a. om gifte og ugiftes retsforhold, herunder testamenter, ægtepagter, forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse. Desuden rådgiver jeg og yder bistand i forbindelse med bodeling og de skattemæssige problemstillinger, der ofte følger med.

Arveret og dødsbobehandling

Jeg yder rådgivning og bistand med skifte af dødsboer, herunder valg af skifteform, private og offentlige skifter, udfærdigelser af boopgørelser og repartitioner samt dødsboselvangivelser og rådgivning om afgift- og dødsbo-skatteretlige problemstillinger.

Civil retspleje og retssagsbehandling

Jeg kan repræsentere dig i voldgiftssager og civile retssager ved både byret, Landsret og Højesteret, herunder bl.a. ved syn og skøn, omkring mangler ved fast ejendom og løsøre, ansøgninger om fri proces, erstatnings- og arvesager.

Strafferet

Jeg fungerer som forsvarer i straffesager og sager vedrørende særlovgivningen, herunder arbejdsmiljø-lovgivningssager, skattestrafferetssager og færdselssager.

Erhvervsret

Som erfaren erhvervsadvokat rådgiver jeg om erhvervslivets retsforhold, herunder virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, entrepriseret og miljøret.

 

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING