icon7

Mogens Juhl (H)Mobil:  20 29 27 10
E-mail: mj@helbing.dk

Jeg er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet 1979 og fik advokatbestalling og møderet for Landsret i 1982 samt møderet for Højesteret i 1987.

Jeg har som praktiserende advokat gennem årene beskæftiget mig med behandlingen af straffesager, ansættelsesret og skiftesager i anledning af skilsmisse samt med behandlingen af dødsboer og rådgivning om arveret samt køb og slag af fast ejendom.

I tilknytning til mine specialer er jeg fuldt fortrolig også med andre specialeemner, som berører sagsbehandlingen, herunder ikke mindst de skatteretlige aspekter, der opstår undervejs.

FAGOMRÅDER:

Forsvarsadvokat

Jeg er tilknyttet Landsforeningen af Forsvarsadvokater og har arbejdet som bestyrelsesmedlem og som foreningens næstformand, ligesom jeg har været medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg. Jeg er beneficeret advokat og er desuden ofte privat antaget forsvarer.

Som advokat har jeg en mangeårig erfaring som forsvarer i alle typer straffesager i byretten, landsretterne og i Højesteret, herunder i nævningesager om drab, straffesager vedrørende store narkotikakomplekser og som forsvarer i komplicerede skatte- og afgiftssager, voldssager, eller hvis du bliver part i en færdselssag.

Som klient har du ret til at få en topprofessionel bistand, uanset om det drejer sig om hjælp i anledning af afhøringer hos politiet som sigtet eller i retten som tiltalt. Jeg gennemfører sammen med dig tilrettelæggelsen af dit forsvar og sikrer, at alle relevante forhold i din sag bliver gennemgået med dig, så du er helt tryg, når vi sammen skal møde i retten og vinde din sag.

Du kan altid forvente at have den kontakt med mig, som du har brug for, også hvis du skulle blive varetægtsfængslet af en dommer hvor som helst i Danmark. Jeg besøger mine klienter i alle landets arrester, når som helst du som klient har behov for kontakt.

Skilsmisse

Som medlem af Foreningen af Familieretsadvokater er jeg ajour med den komplicerede lovgivning og retspraksis, som vedrører alle spørgsmål om skilsmisse, forældremyndighed, jeres børns bopæl, og hvordan formuen skal deles mellem dig og din ægtefælle eller papirløse samlever.

Som skilsmisseadvokat hjælper jeg dig, når det ikke længere er så yndigt at følges ad og giver dig den helt nødvendige personlige støtte i din sag, hvad enten det drejer sig om forældremyndighed, bopæl eller børnebidrag i sager for Statsforvaltningen, Byret, Landsret eller Højesteret.

Er dit ægteskab eller samlivsforhold brudt sammen, og har du brug for omgående hjælp om din juridiske stilling, kan du altid kontakte mig for et omgående møde.

Du kan være sikker på en korrekt bodeling, når jeg står ved din side, og det efter sammenbruddet i dit parforhold er svært at overskue de økonomiske konsekvenser heraf, men du samtidig ikke vil snydes for din retmæssige andel, når I skal dele jeres værdier.

Ansættelsesret

Jeg rådgiver organisationer og private om ansættelsesretlige spørgsmål, og er medlem af Foreningen af Ansættelsesadvokater.

Har du behov for rådgivning om dine rettigheder som ansat, herunder behov for fortolkning af din ansættelseskontrakt, inden du sætter din underskrift, hjælper jeg dig med en gennemgang af kontrakten og den lovgivning, der er relevant, herunder funktionærloven, lov om ansættelsesklausuler, markedsføringsloven, lov om lønmodtagers opfindelser, eller anden speciallovgivning.

Det kan være meget afgørende for dig at kende dine muligheder i et nyt, fremtidigt job, hvis du har allerede har påtaget dig en konkurrenceklausul eller en kundeklausul.

Der er vidtgående konsekvenser ved at overtræde sådanne aftaler i din ansættelseskontrakt. Jeg bistår i denne situation med professionel rådgivning, hvad enten din kontrakt er indgået på engelsk eller tysk, eller på dansk

Er du kommet i klemme i en ansættelseskontrakt, fordi du er blevet opsagt eller bortvist, er jeg klar til at føre din sag om opsigelsesløn og godtgørelse for usaglig opsigelse. Du vil få din sag professionelt vurderet i forhold til dine rettigheder i ansættelsesaftalen eller faglig overenskomst, herunder hvad du har krav på i opsigelsesløn og eventuel overarbejdsbetaling, og i godtgørelse efter funktionærloven eller ligestillingslovgivningen.

Skal din sag afgøres i retten, fører jeg den for dig, hvad enten det sker i byretten eller i landsretterne, eller din sag ender i Højesteret. Skal din sag afgøres ved voldgift, fører jeg sagen for voldgiftsretten.

Arveret og dødsbobehandling

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Arveretsadvokater og har i en lang årrække arbejdet med dødsboer som autoriseret bobestyrer, ligesom jeg i vidt omfang behandler dødsboer som privat antaget bobehandler.

Når du bliver alene, eller på anden måde bliver arving, og skal modtage arv, rejser der sig altid en række spørgsmål om gennemførelse af boets behandling, herunder om valg af skifteform – privat skifte eller skifte ved bobestyrer -  måske fortolkning af et testamente, hvem der råder over boets midler under skiftet, evt. salg af fast ejendom og løsøre og beregning af afgifter til staten.

Der er samtidig en række ufravigelige frister i lovgivningen, som du skal overholde, herunder for valg af skifteform, registrering af anmeldte krav i boet, prøvelse af fordringer og udfærdigelse af boopgørelse og repartition.

Under boets behandling skal både Skat og skifteretten løbende orienteres om forløbet og skal godkende de opgørelser, som du er forpligtet til at udfærdige som følge af dødsfaldet, herunder også udfærdigelse af selvangivelse af afdødes og boets indkomst i den såkaldte mellemperiode og for selve boperioden.

Jeg behandler alle aspekter i et dødsbo, hvad enten jeg er bobestyrer eller privat antaget bobehandler, og jeg giver dig den nødvendige hjælp med at gennemføre skiftet helt frem til udlodning af arven i boet, ligesom jeg undervejs varetager al kontakt til myndighederne.

Du kan derfor være sikker på at blive guidet gennem den komplicerede proces, som følger efter et dødsfald, og som er så belastende, når man har mistet.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING