icon7

Anne-Birgitte Bjerre-Olsen (H)Mobil:  40 42 88 73
E-mail: abo@helbing.dk

1979 Cand. jur. fra Aarhus Universitet
1983 Møderet for Landsret
1988 Møderet for Højesteret
1990 Beneficium som forsvarsadvokat

Jeg har været medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af forsvarsadvokater, formand for Politiklagenævnet og medlem af bestyrelsen i Odense Advokatforening.

FAGOMRÅDER:

Familieret

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og har en stor erfaring i at føre retssager om forældremyndighed og bopæl.
I sager, der involverer børn, arbejder jeg altid på at opnå et resultat, der er bedst for dig og dit barn.
Jeg rådgiver også i samværssager og giver møde sammen med dig i Statsforvaltningen.
Hvis du skal separeres eller skilles, kan jeg hjælpe dig gennem hele processen, herunder spørgsmål om
samlivsophævelse, ægtefællebidrag og ægtefælleskifte/bodeling.
Jeg udarbejder bl.a. også ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter.

Tvangsfjernelse

En tvangsfjernelse er et voldsomt indgreb i familien, der står i en meget sårbar situation.
Jeg er empatisk og lyttende og har stor erfaring i tvangsfjernelsessager, hvor jeg både repræsenter forældre og børn.
Både du og dit barn, der er fyldt 12 år, har i en tvangsfjernelsessag ret til gratis advokathjælp, både til møde i
Børn-og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og i retten.
Jeg står ved din side og kæmper sammen med dig for din sag hele vejen.

Forsvarsadvokat

Jeg har mange års erfaring med alle typer af straffesager, herunder narko, vold, drab og røveri og vil yde dig et
professionelt og engageret forsvar.
Jeg er medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater.
I samarbejde med dig kæmper jeg i retten for det bedst mulige resultat for dig.
Hvis du har brug for øjeblikkelig hjælp, kan du altid kontakte mig på tlf. 4042 8873 – også uden for kontorets åbningstid.

Bistandsadvokat

Hvis du har været udsat for vold, voldtægt eller anden seksualforbrydelse, har du mulighed for at få en gratis bistandsadvokat.
Som din bistandsadvokat hjælper og støtter jeg dig under sagen, herunder deltager i afhøring af dig ved politiet, deltager sammen med dig i retten,
opgør dit eventuelle erstatningskrav og rådgiver dig om dine muligheder for at ansøge om psykologhjælp.
Jeg bliver meget ofte brugt som bistandsadvokat for både kvinder og børn.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING