icon1

Om Advokatfirmaet Helbing A/S

Hos Helbing betyder det meget for os, at vi formår at skabe tryghed og tillid på et faglig højt niveau for dig. Dette sker ud fra et bredt menneskesyn og menneskekendskab.


Jura med hjertet
Advokatfirmaet Helbing A/S er etableret i 1943 af de to brødre landsretssagførerne Børge og Palle Helbing. Gennem mere end 70 år har vi hjulpet tusindvis af klienter. Både virksomheder og private - og altid med udgangspunkt i det værdikodeks vi kalder ”jura med hjertet”. Det handler ganske enkelt om, at vi – ud over at være dygtige advokater – også er ret gode til at lytte og til at leve os oprigtigt ind i hver enkelt klients situation. Vi ser på mennesket eller virksomheden som andet og meget mere end et nummer på en sagsmappe.

about-img1

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon6

Gennem årene har vi opbygget en betydelig ekspertise inden for sager om erstatning i forbindelse med personskade, og der er efterhånden ikke den type sag eller skade, vi ikke har haft tæt inde på kroppen; lige fra lægelige fejl til trafikuheld og arbejdsulykker.
Derfor kan du være helt tryg og vide, at din sag er i de bedste hænder.
LÆS MERE

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordre-
bekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING