icon1

Persondata

Helbing passer godt på dine personlige oplysninger.
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Helbings behandling af oplysninger om dig.
 
RET TIL INDSIGT
Du har ret til at se de oplysninger, som Helbing behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

RET TIL AT FÅ RETTET FEJL
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
RET TIL SLETNING AF OPLYSNINGER
Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden Helbing efter almindelige reglerne skal foretage
sletning af dine oplysninger.
 
RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING PERSONOPLYSNINGER
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis dette gør sig gældende må Helbing kun fremover behandle oplysningerne (med undtagelse af opbevaring), hvis du giver samtykke.
Dog kan Helbing behandle personoplysninger med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, samt for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
RET TIL INDSIGELSE
Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Helbings behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til markedsføring, eller i tilfælde hvor Helbings behandling følger af en interesseafvejning. 
 
RET TIL TRANSMISSION AF OPLYSNINGER
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk. 
 
KONTAKT HELBING
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller i øvrigt er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.
 
KLAGE
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Helbing behandler
dine personoplysninger på.
Datatilsynets kontaktoplysninger findes på  www.datatilsynet.dk.

Velkommen til Advokatfirmaet HELBING A/S.