icon1

Arbejdsforhold

Når en arbejdsgiver skiller sig af med en medarbejder, er der langt fra altid enighed om, hvad der er gået forud, og hvad der videre skal ske. Det samme kan være tilfældet, hvis den ansatte føler sig presset til selv at sige stop, f.eks. på grund af seksuel chikane.

Hos Helbing kan du få hjælp fra advokater med stor indsigt og erfaring inden for ansættelsesretten.

Vi kan således bistå dig i sager om f.eks.:
• Usaglig opsigelse
• Bortvisning
• Fritstilling
• Barsel
• Ligestilling
• Opsigelsesvarsel
• Seksuel chikane
• Konkurrenceklausul
• Kundeklausul
• Fogedforbud
• Feriegodtgørelse
• Feriefridage
• Tilbageholdt løn
• Skattebehandling af lønkrav
• Fri bil
• Fri telefon

Start med at aftale et møde hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud, og hvilke udfald der kan tænkes, herunder eventuelle muligheder for forlig. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING