icon1

Arv & skifte

Arv er ofte et følsomt emne – og et emne, som mange gange først kommer på tale, når det er for sent at tage en fornuftig snak om tingene, i hvert fald med alle involverede til stede.

Hos Helbing har vi mange års erfaring med de juridiske aspekter omkring arv, uanset om der er tale om at planlægge det uundgåelige i god tid, eller det handler om arven efter en allerede afdød person. Vi bistår således både under de private skifter, herunder rådgiver omkring boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, forenklet privat skifte m.m. og tillige bobestyrerbehandling ved bobestyrer.

Vores erfarne advokater vil således kunne rådgive om emner som:
• Testamente
• Legater
• Særejearv
• Separation og skilsmisse
• Uskiftet bo
• Tvangsarv
• Arveforskud
• Båndlæggelse
• Livsarvinger
• Adoption
• Privat skifte
• Bobestyrerboer
• Vurdering
• Boafgift
• Dødsboskat
• Fast ejendom
• Aktier
• Selvangivelse
• Værgemål
• Skifteværger

Start med at aftale et møde, hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af dit juridiske behov. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING