icon1

Familietjek

Et FamilieTjek hos Helbing kan sammenlignes med, at du går til lægen og får tjekket din almene sundhedstilstand. Her er det bare inden for det juridiske område.

Mange familier har nemlig forhold i deres privatliv der, før eller siden, kan skabe juridiske eller økonomiske ubehageligheder. Ofte er det imidlertid forholdsvis små foranstaltninger, der skal til for at bringe tingene i orden og skabe større tryghed for hele familien. Det er netop den slags forhold, du får afdækket med et FamilieTjek.

Har du eksempelvis overvejet følgende spørgsmål:
• Hvad sker der med jeres pensioner, hvis I bliver skilt?
• Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med din samlever?
• Er I gift og har børn fra tidligere forhold, hvordan er de så stillet økonomisk ved jeres død?
• Kan I gifte jer igen, når I sidder i uskiftet bo?
• Hæfter I for hinandens gæld?
• Bør der laves en aftale om jeres bolig?
• Vil det være fornuftigt at få indføjet begunstigelser i jeres pensionsaftaler?
• Er der behov for en ægtepagt vedrørende særeje eller ejerandele?

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING