icon1

Forældremyndighed

Dine børn er det mest dyrebare, du har. Der findes ikke noget sværere i livet end at skulle undvære dem ufrivilligt i dage eller uger af gangen. I sager om forældremyndighed og bopæl har du mere end noget andet brug for en advokat, der er faglig kompetent og har hjertet på rette sted.

Det første har vi bevist med de resultater, vi har opnået gennem Helbings virke i mere end 70 år i branchen, hvor vi har markeret os som Fyns nok førende advokatfirma inden for forældremyndighedssager og bopælssager. Det sidste kan du til gengæld ikke læse dig til på en hjemmeside. Det kan du kun fornemme ved, at vi sætter os over for hinanden og tager en snak om din situation og dine børn.

Efter mødet kan vi give dig et bud på, hvordan du kommer gennem konflikten på den bedst mulige måde, og hvordan du undgår at gøre børnene til de sikre tabere. Samtidig kan du vurdere med dig selv, om du har tillid til os og har lyst til at betro os løsningen af din sværeste konflikt nogensinde.

Start med at ringe og aftale et tidspunkt for et møde. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING