icon1

Tvangsfjernelse af Børn

Det er altid en dramatisk beslutning, når en kommune vælger at anbringe et barn uden for hjemmet – mod forældrenes vilje. Uanset baggrunden for kommunens beslutning i dit tilfælde har det store menneskelige konsekvenser både for dig og dine børn.

Hos Helbing får du al den støtte og rådgivning, du har brug for under sagen, der starter i Børn- og Ungeudvalget. Her sikrer vi, at dine synspunkter bliver præsenteret på den bedst mulige måde.

Vælger udvalget alligevel at tvangsfjerne dine børn, kan du klage til Ankestyrelsen. Her får du også hjælp af din advokat fra Helbing.

Hvis Ankestyrelsen ikke giver dig medhold i din klage, kan du kræve at få afgørelsen prøvet ved domstolene, hvor det er helt afgørende, at du er repræsenteret af en erfaren advokat.

Første skridt på vejen er, at vi holder et møde, hvor du stille og roligt fortæller os om din situation. Så ring og aftal et tidspunkt. Telefonnummeret er 66 125 112.


Hvad koster det?

Det koster ikke noget at være repræsenteret af en advokat i sager om tvangsfjernelse af børn. Når sagen skal behandles i Børn- og Ungeudvalget i din kommune, er det således kommunen, der betaler regningen fra advokaten. Bliver der efterfølgende brug for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen og eventuelt videre til domstolene, har du også her mulighed for at få advokatbistand – uden at det koster dig noget.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING