icon1

Det handler om tillid

Valg af advokat er i virkeligheden ikke så forskelligt fra at vælge bank, revisor eller reklamebureau. I alle tilfælde handler det helt basalt om tre ting: Det faglige, det økonomiske og det menneskelige.

Selv om advokaten naturligvis skal have den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig bedst muligt med din virksomheds juridiske opgaver, er det også vigtigt for samarbejdet, at kemien er i orden, og at du har 100% tillid til advokaten, og de dispositioner han eller hun foreslår.

 Vores arbejdsområder omfatter bl.a. følgende:

SELSKABSRET
Rådgivning og bistand i forbindelse med oprettelse, omdannelse og likvidation af selskaber, oprettelse af holdingselskaber, skattefrie virksomhedsomdannelser samt udarbejdelse af vedtægter, interessentskabs-, aktionær- og anpartshaveroverenskomster.

ERHVERVSRET
Generel rådgivning vedrørende erhvervslivets forhold. Bistand vedrørende erhvervslivets retsforhold, herunder virksomhedsoverdragelse, generationsskifte, fusioner, rekonstruktioner, entrepriseret, miljøret, selskabsretlige problemstillinger, transportjura, kontrakter, immaterielle rettigheder og skattemæssige problemstillinger i tilknytning hertil.

INSOLVENSRET
Bistand og rådgivning i forbindelse med inkassobehandling, fogedsagsbehandling, rekonstruktion og konkurser.

 

icon3

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi kan få en snak om
mulighederne i et samarbejde. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

At vælge advokat er i virkeligheden ikke så forskelligt fra at vælge bank, revisor eller reklamebureau. I alle tilfælde handler det helt basalt om tre ting: Det faglige, det økonomiske og det menneskelige.

For selv om advokaten naturligvis skal have den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig bedst muligt med din virksomheds
juridiske opgaver, er det også vigtigt for samarbejdet, at kemien er i orden. At du har 100% tillid til advokaten og de dispositioner
han eller hun foreslår.

Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.
Kort sagt: du ved altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og øre.