icon1

Personskade & erstatningsret

I erstatningssager kan forskellen på den erfarne og den mindre erfarne advokat for alvor måles - oven i købet i kroner og øre. Der kan nemlig være store beløb at hente – eller miste – afhængig af det juridiske arbejde, der udføres.

Hos Helbing har vi en lang tradition for at arbejde med sager om erstatning for såvel tingsskade som personskade, uanset om der er tale om arbejdsbetingede skader, trafikulykker, fritidsulykker, ulykker i forbindelse med sport eller fejlbehandling hos læger, tandlæger og lignende.

Når du vælger at lade Helbing føre din sag, kan du derfor føle dig helt tryg ved, at der arbejdes frem imod seks vigtige mål:

1. At sikre, at du modtager fuld erstatning for såvel personskade som tingsskade, såvel i forhold til forsikringsselskabet som den i øvrigt ansvarlige skadevolder.

2. At sikre, at du modtager fuld erstatning for personskade og tingsskade i forhold til de forsikringsselskaber, hvor du i kraft af forskellige forsikringsordninger måtte være berettiget til erstatning som følge af skaden (f.eks. ulykkesforsikringer).

3. At sikre, at der opnås erstatning fra samtlige ansvarlige, f.eks. via en arbejdsskadeforsikring i henhold til reglerne i arbejdsskadesikringsloven, gennem patientforsikringsloven, hvis der foreligger et ansvar omfattet af denne lov, eller erstatning gennem anden lovgivning, som måtte dække det relevante ansvar.

4. At hjælpe dig med at få fuld kompensation gennem mulige sociale ydelser, herunder dagpenge under sygdom, flexjob/skånejob. Din advokat vil også sikre, at du tilkendes ret til førtidspension, og at du ikke uretmæssigt får frataget retten til sygedagpenge og andre rettigheder efter sociallovgivningen, samt at disse rettigheder ikke uretmæssigt fratages dig, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

5. At sikre en tilvejebringelse af alle de relevante oplysninger ved blandt andet korrespondance med de implicerede forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen, sygehuse, læger, offentlige myndigheder og andre, som involveres i behandlingen af din sag.

6. At sikre en udbetaling af erstatningsbeløb, herunder at beløb ved udbetalingen holdes adskilt fra den øvrige formue, og at der diponeres over de udbetalte erstatningsbeløb med optimal kreditorbeskyttelse til følge.

Og lad os så lige slå fast... Med Helbing ved din side i sagen skal du ikke bekymre dig om at skrive og ringe til alverdens forsikringsselskaber, styrelser, myndigheder, læger og andre involverede i sagen. Det ordner vi alt sammen.

Start med at aftale et gratis og uforpligtende møde hvor du sætter en af vores advokater ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan sagen bør gribes an – og hvilket udfald du kan gøre dig håb om. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING