icon1

Forsikringsret

De fleste mennesker frygter med gru sager om forsikringsret - og på sin vis med rette. Det billede, der ofte skabes i medierne af Davids kamp mod Goliath, er imidlertid ikke nødvendigvis dækkende – og slet ikke, hvis du så tidligt som muligt i forløbet allierer dig med en advokat, der har stor erfaring i forsikringssager.

Vi sikrer dig både maksimal faglig indsigt og personligt engagement for at nå det bedst mulige resultat.

Start med at aftale et møde, hvor vi sætter os ind i din situation og giver dig vores umiddelbare vurdering af, hvordan sagen bør gribes an – og hvilket udfald du kan gøre dig håb om. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING