icon1

Skilsmisse & separation

En skilsmisse er fyldt med stærke følelser som smerte, afmagt, vrede og frustration. Oven i alle tankerne om den bristede kærlighed kommer desuden en lang række uoverskuelige spørgsmål om økonomi, bolig, deling af indbo – og måske af børn. Spørgsmål som kan være mere end svære at kapere midt i det følelsesmæssige kaos.

Det forstår vi hos Helbing. Netop derfor vil du opleve, at din advokat er andet og mere end tør snak om paragraffer og juridiske spidsfindigheder. For os handler det nemlig lige så meget om at lytte. Om at være en skulder, du kan læne dig op af midt i det, der måske er dit livs krise. Om at løse problemerne frem for at skabe eller forstørre dem. Kort sagt: Om at tage dig i hånden og hjælpe dig trygt igennem både de menneskelige og praktiske problemer i forbindelse med skilsmissen.

Første skridt er at ringe til os og aftale et møde, hvor du fortæller om din situation. Telefonnummeret er 66 125 112.


Værd at vide om separation & skilsmisse

I forbindelse med separation og skilsmisse er der en lang række forhold, der skal afklares.

BODELING
Noget af det første der skal ske er at få skabt overblik over din og din ægtefælles samlede aktiver (formue) og passiver (gæld). En opgave der ofte viser sig at være en ganske stor udfordring. Specielt kan jeres pensioner give anledning til nogle ret komplicerede regnestykker. En vigtig ting i forbindelse med bodelingen er at få udarbejdet en bodelingsoverenskomst, så du og din ægtefælle ikke får yderligere konflikter om bodelingen, når separationen er en realitet. Specielt hvis I har børn, er det afgørende, at vi når frem til en løsning, som I begge kan leve med. Ellers bliver det fremtidige samarbejde om børnene nemlig alt for ofte meget svært.

BIDRAG
Et andet centralt emne bliver at tage stilling til, om der skal betales ægtefællebidrag og/eller børnebidrag – og i givet fald, hvor meget og hvor længe.

SÆREJE/KOMPENSATIONSKRAV
Selv om du og/eller din ægtefælle har særeje, kan der godt blive tale om at rejse krav om kompensation (modsat hvad de fleste mennesker tror). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en af jer har brugt af sit særeje til at forøge jeres fælles formue.

ENKEPENSION
Dette begreb er fremmed for mange mennesker, men faktisk kan der være tale om betydelige beløb. Derfor er det et vigtigt emne at få afklaret i forbindelse med separationen/skilsmissen.

FÆLLES LEJLIGHED
Hvis I bor i en lejet lejlighed, er det ikke givet, at I er enige om, hvem der har ret til at blive boende, og hvem der må flytte. I mange tilfælde må spørgsmålet derfor afgøres ved retten, hvor der er en lang række forhold, der bliver vurderet. Hos Helbing vil vi imidlertid altid forsøge på at nå frem til en mindelig løsning uden om retssalene.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING