icon1

Lejeret

Den danske lejelovgivning er særdeles kompliceret. Hvad enten du er lejer eller udlejer, er der derfor både muligheder og fælder, som det kræver stor erfaring og indsigt at kende til bunds.

Hos Helbing kan du få kompetent rådgivning, hvis du skal indgå en lejeaftale – eller skal ud af en. Vi rådgiver både inden for boliglejemål og erhvervslejemål. Er du endt i en tvist i en lejesag, er vi klar til at bistå dig, også hvis der er tale om en eventuel sag ved Huslejenævnet eller fogedretten eller retssagsbehandling ved Boligretten, Landsretten eller Højesteret.

Vi rådgiver bl.a. indenfor følgende områder:
• Forhandling og udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter
• Gennemgang af allerede oprettede lejekontrakter
• Fastsættelse og regulering af leje
• Opsigelse/ophævelse af lejemålet
• Indflytnings- og fraflytningssyn af lejemålet
• Fraflytningsrapporter og fraflytningsopgørelser
• Forbrugsregnskaber
• Afståelse og fremleje
• Huslejeinkasso
• Due diligence og tilbudspligt ved overdragelse af udlejningsejendomme

Start med at ringe til os på telefonnummer 66 125 112 og aftal et møde hvor du præsenterer os for fakta og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING