icon1

Retssager

Ikke alle sager kan løses i mindelighed, og derfor må en del tvister løses gennem retssager enten i Byretten, Landsretten, Sø- og Handelsretten, Højesteret eller via voldgiftssager.

Hos Helbing er du sikret en tro væbner under hele tvistens behandling, idet vi møder med stor erfaring fra en lang række retssager. Helbing har møderet for alle retsinstanser, både Byret, Landsret, Sø- og Handelsret og Højesteret, og du kan derfor være sikker på, at vi følger din sag helt til dørs.

I mange situationer vil der være mulighed for at få dækket omkostningerne enten helt eller delvist via fri proces og/eller retshjælpsordninger.

Start med at aftale et møde hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og lad os få en snak om, hvordan vi kan gøre dit problem
til vores sag. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

Hos HELBING A/S ved du altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og ører. Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.

Ni ud af ti danskere er dækket af en retshjælpsforsikring – uden at vide det. Typisk er der retshjælp indbygget i en familieforsikring, en husforsikring og kaskoforsikringer på bil og båd. Så du kan måske få dækket nogle af dine omkostninger af dit forsikringsselskab.
I nogle erstatningssager vil det være skadevolderens forsikringsselskab, der betaler helt eller delvist.

I visse situationer er der også mulighed for at få bevilget retshjælp eller fri proces fra det offentlige.
LÆS MERE OM RETSHJÆLP, FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING