icon1

Virksomhedsoverdragelse

Helbing bistår såvel købere som sælgere med overdragelse af virksomheder eller grene heraf, og dette omfatter både små og store virksomheder. I den forbindelse berøres mange forskellige retsområder, hvilket kræver et juridisk overblik og samtidig forståelse for, at køb og salg af virksomheder ofte foregår under stort tidspres.

Vi råder over den nødvendige ekspertise inden for de forskellige retsområder.

Vi bistår og yder rådgivning under hele overdragelsen, herunder fsva.:
• Struktur for overdragelsen, herunder om der skal være tale om overdragelse af aktiver eller af kapitalandele
• Due diligence
• Deltagelse i forhandlinger vedr. fastsættelse af vilkår
• Udarbejdelse af overdragelsesaftale og andre dokumenter
• Ansatte, herunder forhold ved fortsat ansættelse eller afskedigelse
• Virksomhedens kontrakter, herunder mulighed for overtagelse af leje- og leasingaftaler, leverandørkontrakter
• Immaterielle rettigheder, herunder overtagelse af logo, varemærker og ophavsrettigheder
• Skattemæssige aspekter
• Registrering hos offentlige myndigheder

Ring og aftal et møde så vi kan få en snak om, hvordan Helbing bedst hjælper dig med virksomhedsoverdragelsen. Telefonnummeret er 66 125 112.