icon1

Retssager & voldgiftsager

Ikke alle sager kan løses i mindelighed, og derfor må en del tvister løses gennem retssager enten i byretten, Landsretten, Sø- og Handelsretten, Højesteret eller via voldgiftssager.

Hos Helbing er du sikret en tro væbner under hele tvistens behandling, idet vi møder med stor erfaring fra en lang række retssager.

Helbing har advokater med møderet for alle retsinstanser, både Byret, Landsret, Sø- og Handelsretten og Højesteret,og du er derfor sikker på, at vi følger din sag helt til dørs.

Start med at aftale et møde hvor du sætter os ind i din situation og får vores umiddelbare vurdering af, hvordan det videre forløb kan se ud. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon3

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi kan få en snak om
mulighederne i et samarbejde. Telefonnummeret er 66 125 112.

icon4

At vælge advokat er i virkeligheden ikke så forskelligt fra at vælge bank, revisor eller reklamebureau. I alle tilfælde handler det helt basalt om tre ting: Det faglige, det økonomiske og det menneskelige.

For selv om advokaten naturligvis skal have den faglige viden og erfaring til at hjælpe dig bedst muligt med din virksomheds
juridiske opgaver, er det også vigtigt for samarbejdet, at kemien er i orden. At du har 100% tillid til advokaten og de dispositioner
han eller hun foreslår.

Ud fra vores første møde laver vi en ordrebekræftelse, der fortæller, hvilken ydelse du vil få, og hvorledes salæret beregnes.
Kort sagt: du ved altid på forhånd, hvad du siger ja til - også i kroner og øre.